Borang Pendaftaran Keahlian

KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA)

 

TATACARA MENJADI AHLI KEBARA (AHLI BARU)

1. Daftar butiran diri di Laman KEBARA untuk menjadi Ajli Kebara

2. Lengkapkan BORANG KEAHLIAN untuk menjadi Ahli Kebara.

3. Emel borang keahlian yang telah lengkap ke KEBARA dan cc ke SU KEBARA/Biro Keahlian.

4. Admin akan verify pendaftaran ahli baru di Laman Web KEBARA dan menghantar borang KEAHLIAN ke HR untuk potongan gaji.

* Bagi melaksanakan potongan keahlian secara bulanan, Ahli Kebara sediada perlu mengisi Surat KEBENARAN.

* Kumpulkann mengikut penempatan (Pejabat/ Jabtan/ Cawangan) dan hantar ke :

Setiausaha KEBARA/ BIRO KEAHLIAN,

Tingkat 8, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat

No. 33, Jalan Rakyat 50732,

Kuala Lumpur,

 

Kepada: 

Setiausaha KEBARA / Biro Keahlian.

Tingkat 8, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat

No. 33, Jalan Rakyat 50732,

Kuala Lumpur,

 

A. PENGAKUAN

Sukacita dimaklumkan bahwa saya berminat untuk menjadi ahli KEBARA dan saya bersetuju dengan perkara berikut di bawah:-

  1. Bayaran masuk sebanyak RM2.00 sebagai Yuran Keahlian KEBARA dibuat melalui potongan gaji untuk bulan pertama.
  2. Bayaran sebanyak RM5.00 sebagai Yuran Bulanan dibuat melalui potongan gaji berkuatkuasa serta merta.

B. KEBENARAN POTONGAN GAJI BAGI YURAN KEAHLIAN KEBARA(TIDAK TERMASUK ANAK SYARIKAT)

Bahawa saya membenarkan pihak Bank Rakyat memotong gaji bulanan saya sebanyak RM5.00 atau jumlah yang akan diputuskan oleh Mesyuarat Agung KEBARA untuk bayaran yuran ahli KEBARA berkuatkuasa serta merta

 

Saya dengan ini mengaku, memahami dan bersetuju dengan perkara A & B di atas.