Pengaktifan Ahli

KELAB SUKAN BANK RAKYAT (KEBARA)

 

Kepada: 

Setiausaha KEBARA / Biro Keahlian.

Tingkat 8, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat

No. 33, Jalan Rakyat 50732,

Kuala Lumpur,

 

Tidak perlu letak (-)
example@bankrakyat.com.my
Boleh pilih lebih dari satu
Tidak perlu letak(-) Contoh : 0123456789

A. PENGAKUAN

Sukacita dimaklumkan bahawa saya berminat untuk menjadi ahli KEBARA dan saya bersetuju dengan perkara berikut di bawah:-

  1. Bayaran masuk sebanyak RM2.00 sebagai Yuran Keahlian KEBARA dibuat melalui potongan gaji untuk bulan pertama.
  2. Bayaran sebanyak RM5.00 sebagai Yuran Bulanan dibuat melalui potongan gaji berkuatkuasa serta merta.

B. KEBENARAN POTONGAN GAJI BAGI YURAN KEAHLIAN KEBARA(TIDAK TERMASUK ANAK SYARIKAT)

Bahawa saya membenarkan pihak Bank Rakyat memotong gaji bulanan saya sebanyak RM5.00 atau jumlah yang akan diputuskan oleh Mesyuarat Agung KEBARA untuk bayaran yuran ahli KEBARA berkuatkuasa serta merta

 

Saya dengan ini mengaku, memahami dan bersetuju dengan perkara A & B di atas. 

 
ALAMAT:
Kelab Sukan Bank Rakyat (KEBARA)
Tingkat 8, Menara 1,
Menara Kembar Bank Rakyat,
No.33, Jalan Rakyat,
50470, Kuala Lumpur,
KL Sentral, KL
 
 
Operation Hour:
MONDAY - FRIDAY,
8.30am-1.00pm
2.00pm-5.30pm